Förstajobbetavdrag

Motion 2016/17:3154

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förstajobbetavdrag för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för personer med låga inkomster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansregeringens skattesänkningar ledde till ökade skatteintäkter för staten. Det berodde på att det lönade sig bättre att arbeta. Samtidigt som en sjuksköterska fick en månadslön extra om året tack vare sänkt skatt, fick staten in mer pengar. Det är så man tar ansvar för hushållens och statens ekonomi.

Sverige saknar inte utmaningar för de närmaste åren. Den största utmaningen är att möta det växande utanförskap som vi ser växa fram. Enligt regeringens egna prognoser handlar det om en miljon människor i utanförskap år 2020.

Trösklarna in till arbetsmarknaden är fortsatt höga för personer med låga inkomster. Exempelvis har en ensamstående kvinna med två barn tre gånger så höga skattekilar i Sverige jämfört med om hon bott i Danmark. Detta skattetryck måste sänkas.

När allt fler unga och utrikes födda står utanför arbetsmarknaden och behöver få det första jobbet krävs starkare drivkrafter för dem med låga inkomster att ta sig in på arbetsmarknaden. Moderaterna vill därför införa ett förstajobbetavdrag, som ger en skattelättnad till alla men som är tydligt riktat till och ger störst effekt för dem med låga arbetsinkomster. Skattelättnader för dem som arbetar, särskilt riktade mot dem med låga inkomster, är en internationellt sett vanlig och väl utvärderad reform för att bidra till ökad sysselsättning.

Förstajobbetavdraget skulle säkerställa att de som vill – och bör – ta klivet in på arbetsmarknaden och få sitt allra första jobb skulle ha tydliga ekonomiska drivkrafter att också göra det.

Förstajobbetavdraget skulle bidra både till att människor kunde lämna utanförskap och komma i arbete och till att det skulle bli mer lönsamt att arbeta mer. Sammantaget beräknas förstajobbetavdraget leda till motsvarande 10 000 ytterligare heltidstjänster. Sju av tio av dessa beräknas komma från utanförskap, då sysselsättningen väntas öka med drygt 7 000 personer.

Maria Malmer Stenergard (M)

Helena Bouveng (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Anette Åkesson (M)

Jörgen Warborn (M)

Maria Abrahamsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)