Förstatliga universitetssjukhusen

Motion 2017/18:139 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstatliga universitetssjukhusen för att samla alla högskolefrågor under statens ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är samtliga övriga lärosäten för högre utbildning, högskolor och universitet, samlade under staten. Kvar blir universitetssjukhusen som ligger under landstingets ansvar och budget, vilket gör att läkarutbildningen och forskningen inom medicin ställs mot närsjukvårdens resursbehov i budgettider. Att ställa dessa båda saker mot varandra i en budgetdiskussion är en orimlighet, och därför bör universitetssjukhusen förstatligas. Genom denna åtgärd separerar man forskning och utbildning från samhällsservice och kan lägga en separat budget för varje.

Genom denna åtgärd kan vi få möjlighet att stärka sjukvården på landsorten, vilket ger en mer jämlik vård. Detta kan ses som ett första steg för att undersöka hur sjukvården generellt skall ligga i framtiden, under landsting eller staten.

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-21 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare