Förvaring av ammunition

Motion 2016/17:556

av Åsa Coenraads och Sten Bergheden (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det borde vara tillåtet att förvara ammunition av annan kaliber än den som vapenlicensen tillåter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få inneha ammunition kräver den svenska vapenlagstiftningen att man antingen har ett särskilt tillstånd eller att man har tillstånd att inneha vapen av motsvarande kaliber. Samtidigt är det möjligt att med lånelicens få köpa ammunition som passar till det gevär som man har lånat. Lånelicenser kan beviljas under förutsättning att man har vapenlicens för ett gevär i samma vapenklass eller för annan vapenklass med lånetillstånd från polisen.

Det förekommer att jägare som lånar gevär av någon annan exempelvis vid gästjakter har problem att ta med sig sitt vapen under resan. I de fallen lånar man även ammunition. Men om jägaren åker hem med ammunitionen för att använda den för nästa jakt med det lånade vapnet, ses detta som ett brott mot vapenlagen. Detsamma gäller för det fall en jägare eller skytt säljer sitt vapen och byter till ett vapen med en annan kaliber. Ingen patron får behållas av den kaliber som det gamla vapnet hade i väntan på nya vapenlån eller vapenköp.

Det är inte rimligt att en jägare och skytt som är betrodd att inneha vapen och ammunition av polisen inte får inneha ammunition även till vapen i andra kalibrar.

En ändring av lagen skulle samtidigt möjliggöra för en jägare som har ett vapen i en ovanlig kaliber att köpa billigare ammunition för övningsskytte i samband med att denne lånar vapen av en jaktskytteklubb eller av annan privatperson. Detta skulle främja personligt anpassade vapen och övningsskytte, vilket i sin tur främjar en etisk och säker jakt. Därför borde det utredas möjlighet att förvara ammunition av annan kaliber än den man har vapenlicens för.

Åsa Coenraads (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)