Handläggningstiderna för vapenlicens

Motion 2016/17:1525

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ålägga utfärdande myndighet för vapenlicenser att utfärda licenserna betydligt snabbare än i dag – normaltid borde kunna vara en månad – och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns nog inte en enda vapenägare i Sverige som är nöjd med polisens handläggningstider. Handläggningstiderna i Skåne ligger på ca 5 månader – till exempel för en pistol som används vid tävlingar i pistolskytte – men även för jägares vapen. Så långa handläggningstider är inte rimliga och inte heller tillfredställande och ställer till problem för vapenägarna. Detta drabbar även personer som vill avyttra sina vapen eftersom de måste vänta på att den nya ägaren ska få sin licens. Detta har riksdagen tidigare påtalat för regeringen i ett tillkännagivande.

Det är inte acceptabelt att ha så långa handläggningstider och inte heller att det är så ojämnt fördelat över landet.

Polisen har nyligen omfördelat en del ärenden för att avlasta Region Syd men fortfarande är det långa handläggningstider och dessa måste kortas snarast. Det är inte tillfredställande att man svarar att till nästa år har vi nog kommit ikapp – kortare handläggningstider måste uppnås tidigare än så.

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)