Handläggningstiderna för vapenlicens

Motion 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S)

av Monica Haider m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över långa handläggningstider för vapenlicens för jaktvapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska jägarkåren har ett stor ansvar i det svenska samhället. Den har ett stort förtroende från samhället att sköta ett flertal sysslor som många i samhället tar för givet. Den har i uppdrag att sköta viltvården, bibehålla lagom stora viltstammar, minska skador, eftersöka trafikskadat vilt, avliva djur, dokumentera sjukdomar, besiktiga kött med mera.

När man har dessa samhällsuppdrag är det orimligt med långa handläggningstider för vapenlicenser. I sydöstra Sverige hade vi till exempel handläggningstider på ca 19veckor i maj 2016. Det innebär att många av de jägarna som väntar på att få sin licens kan missa stora delar av höstens jakt.

Runt om i landet pågår dock ett gott arbete med att korta handläggningstiderna, men det är viktigt att det arbetet får fäste när den nya polisorganisationen ska mejslas fram. Det är av stor vikt att olikheterna runt om i landet minskar så att det inte uppstår snedvriden konkurrens. Viltvård och viltförvaltning ska inte lida skada av polisens i vissa fall långa handläggningstider för vapenlicens.

Monica Haider (S)

Tomas Eneroth (S)

Peter Jeppsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)