Hjälp vid dödsfall utomlands

Motion 2016/17:586

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av reglerna gällande hjälp vid dödsfall utomlands och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska staten betalar aldrig hemtransporten om en svensk medborgare avlider i utlandet. Den resande måste vara noga med att ha en reseförsäkring eller hemförsäkring som täcker den tid personen ska vara ifrån landet. De allra flesta försäkringar sträcker sig bara över 45 dagar på resa utomlands. I dag är det många unga som reser över en längre tid än 45 dagar och många av dem saknar både reseförsäkring och hemförsäkring.

Att man då saknar fullgott skydd från sitt hemland lever många helt i ovisshet om.

Om ett dödsfall inträffar utomlands och det inte finns en försäkring, får dödsboet eller de anhöriga betala hemtransport. Det är Utrikesdepartementet som tillsammans med ambassaden hjälper till med det praktiska.

Om dödsboet eller de anhöriga inte har pengar, då betalar staten den billigaste, värdiga begravningen som finns på plats. Ofta blir det en lokal begravning utomlands.

En hemtransport i kista kan kosta upp till 100 000 kronor.

Hur allting går att lösa beror mycket på vilket land man befinner sig i, hur deras rättssystem ser ut samt hur bra utlandsmyndighet landet har.

Skyddet och hjälpen som de anhöriga får vid dödsfall utomlands borde utökas så att minst ett prisbasbelopp kan erhållas för att ordna det praktiska vid dödsfall utomlands för dem som inte tecknat någon försäkring.

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)