Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Motion 2015/16:1968

av Per Lodenius och Eskil Erlandsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör utreda hur personer med funktionsnedsättning ska kunna få möjlighet att själva välja hjälpmedel och att detta inte ska vara beroende av var man bor eller ålder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om man har funktionsnedsättning så kan de hjälpmedel man fått sig tilldelade vara helt avgörande för om man ska kunna leva ett aktivt och tillfredsställande liv. Men det är stor skillnad mellan vilka hjälpmedel man har möjlighet att få i olika delar av landet. Det är också ofta svårt att själv få välja de hjälpmedel man själv anser fungera och passa de behov man har bäst. Det ska inte, som idag, avgöras av i vilken kommun eller vilket landsting man bor i vilka hjälpmedel man erbjuds. Att dessutom åldern kan spela mer roll än behovet gör det inte bättre. Det finns exempel där ett hjälpmedel har tagits bort från en dag till nästa eftersom personen det gäller fyllt 18 år och därför flyttats från barnhabiliteringen till vuxenhabiliteringen, och att man därför som vuxen inte längre anses ha behov av just det hjälpmedlet.

Per Lodenius (C)

Eskil Erlandsson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)