Id-kontrollerna på Öresundsbron

Motion 2016/17:550 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla id-kontrollerna på Öresundsbron och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 4 januari 2016 infördes krav på id-kort för att resa till Sverige från Danmark med kollektivtrafik. Detta har inneburit flera negativa konsekvenser för Öresundsregionen, som Länsstyrelsen i Skåne har redovisat till regeringen i en utvärdering: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Documents/utvardering_identitetskontroller.pdf

Några av effekterna är följande:

  • 322 000 färre danska jobb kan nås inom en timmes pendlingstid från Malmö.
  • Tillgängligheten till Kastrup minskar för bland annat de 50 huvudkontor och specialistkontor som etablerats i Malmö sedan Öresundsbron invigdes. Osäkerheten ökar och kan minska framtida etableringar.
  • Det är främst unga, kvinnor, pendlare, studerande och personer med lägre inkomster som reser med tåg och i större omfattning drabbas av den försämrade kollektiva tillgängligheten över Öresundsbron.
  • Resandet med tåg över Öresundsbron har minskat med omkring 15 %. Tågoperatörerna har inte blivit kompenserade för det minskade resandet.
  • Även nöjesresandet minskar över bron.

Mot bakgrund av detta, så bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening att avveckla id-kontrollerna på Öresundsbron.

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)