Inför allmän jakttid på skarv

Motion 2017/18:1321 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa allmän jakt på skarv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skarven har de senaste åren ökat lavinartat och är idag den vanligaste fågeln i vissa områden. Skarven lever på många sätt i konflikt med människan inte bara i kust- och skärgårdslandskapet utan även i många insjöar. De förstör fiskeutrustning för stora belopp och äter vissa år upp stora delar av öringsföryngringarna. Utöver påverkan på fiskenäringen åsamkar de även stor sanitär olägenhet vid kustbanden och i rekreationsområden.

Sverige behöver arbeta aktivt för att den stryks från EU:s fågeldirektiv. Dessutom behöver vi införa allmän jakttid på skarv. Människor som lever i deras direkta närhet får en annan acceptans när man får förvalta skarvbestånden med jakt. De möjligheter till skyddsjakt och äggpickning som finns idag är inte tillräckliga.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)