Inrättande av en kommunal standard i välfärdssystemet

Motion 2016/17:1826 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en kommunal standard i välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige säger vi att det skall finnas en likvärdig offentlig service för alla människor. Så är det inte idag, tyvärr. Kommunerna tar sig stora friheter vid budgetsättningen och vid kriser sparas det ofta på kärnverksamheten: skola, äldrevård och liknande. Detta ofta för att kunna finansiera visionära stadsbyggnadsprojekt, bygga fotbollsplaner och annat som förvisso är trevligt, men kanske inte nödvändigt för invånarna och samhällets framtid. Det behövs en bättre prioriteringsordning inom kommunerna för att säkerställa att medborgarnas service blir tillräcklig oavsett kommun.

Med bakgrund av detta föreslås att det införs en nationell standard, förslagsvis inskriven i kommunallagen, vilken måste efterföljas. Om det finns en kvalitetsmässig kravspecifikation som tydligt anger vad kommunen skall leverera till sina invånare slipper vi situationer där man skär ned på skolmaten eller antalet anställda inom äldrevården för att kunna finansiera en idrottsarena eller fotbollsplan trots att budgeten är ansträngd.

Said Abdu (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)

Avsändare