Integritet på internet

Motion 2015/16:2066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Datainspektionen att starta en internetportal där de löpande informerar om nya upptäckta hot mot den personliga integriteten på internet och i våra datorer samt enkla guider för hur vanliga användare kan skydda sig mot kartläggning och intrång och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste 20 åren har utvecklingen inom it-området ökat drastiskt. Denna utveckling medför naturligtvis nya möjligheter, men också en hel del utmaningar. Ytterst få av de som idag använder modern informationsteknik är medvetna om hur de, med väldigt enkla metoder, blir kartlagda på ett sätt som få skulle acceptera om de kunde få välja. Kartläggningen sker ofta för att företag ska kunna skicka riktade annonser till användarna. Eftersom internet är globalt är det svårt att genom nationell lagstiftning skydda svenska internetanvändare mot att bli kartlagda i kommersiellt syfte eller andra liknande intrång i den personliga integriteten.

Vid en granskning i Dagens Nyheter för en tid sedan uppmärksammades också hur flera kommuner, landsting och regioner, medvetet eller omedvetet samarbetade med utländska företag vars primära syfte är att just kartlägga användarna, deras surfmönster och intressen.

För ytterligare en tid sedan uppmärksammades hur personer över hela världen med en viss typ av router av ett välkänt och väletablerat märke genom ett enormt säkerhetshål lämnade sina privata hårddiskar öppna för allmänheten, som genom några enkla knapptryckningar med enkelhet kunde komma åt dessa och kopiera/lägga till och även radera allt innehåll. Exakt hur många svenskar som är drabbade av detta är osäkert, men det rör sig sannolikt om flera tusen som riskerar få sina privata filer, foton och filmer stulna och i värsta fall också publicerade på internet.

Det är också vanligt att kända programvaror och operativsystem kartlägger sina användare. Ett exempel på detta är hur Microsofts senaste operativsystem Windows 10 kan logga alla knapptryckningar du gör i deras webbläsare, och hur de, om de finner skäl till det, kan gå igenom dina mejl och privata filer. Allt detta sker utan att du på något sätt blir tillfrågad om du verkligen vill detta, annat än genom ett användaravtal som ytterst få läser.

Edward Snowdens larmrapporter om hur myndigheter, i samarbete med multinationella företag, ofta på högst tvivelaktiga grunder och många gånger helt utan rättslig prövning tar sig friheten att gå igenom privatpersoners kommunikation på internet har fått stor medial spridning. Förhoppningsvis har Snowdens avslöjande medfört att säkerhetsmedvetenheten hos allmänheten förbättrats, samtidigt som dessa avslöjanden också förstärkt bilden av en värld där alla blir övervakade, hela tiden.

På internetforum och i datortidningar riktade till it-intresserade sprids ofta artiklar samt även tips och guider hur internetanvändare bör gå tillväga för att skydda sig mot att bli kartlagda, samt hur de bör tänka kring säkerhet för att slippa bli utsatta för att någon exempelvis kommer åt deras privata filer. Tyvärr är dessa forum och tidskrifter inte något som den stora allmänheten läser i någon större utsträckning och när de stora tidningarna publicerar dessa nyheter är de många gånger så sent ute att skadan redan är skedd.

Vår mening är att utvecklingen kommit så långt att it-säkerheten och den personliga integriteten på internet och i våra datorer måste bli en nationell fråga som får större vikt än vad den har idag. Datainspektionen arbetar redan med dessa frågor, men vad som behövs är en nationell portal där såväl larmrapporter som enkla guider för internetanvändarna kan samlas på ett och samma ställe. 

Jonas Millard (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)