Integritetssäkring av trängselavgifterna

Motion 2015/16:395 av Mathias Sundin och Birgitta Ohlsson (båda FP)

av Mathias Sundin och Birgitta Ohlsson (båda FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att av integritetsskäl införa ett kontantbetalningsalternativ vid betalning av trängselskatt eller trängselavgifter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förtydligande i 9 och 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om att det inte är tillåtet att lämna ut uppgifter om beslut i trängselskatteärenden till annan myndighet, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Betalningen av trängselskatten sker via kontroll av registreringsnummer på bilen som passerar en kontrollstation. Detta blir då ett skattebeslut och därmed offentligt. Det går med andra ord att kartlägga en persons resor genom kolla dessa skattebeslut.

Exempelvis kan en person som misshandlat och förföljer en tidigare partner kontrollera och kartlägga resemönster hos personen denna förföljer.

Det finns överhuvudtaget inga skäl att det ska gå att kartlägga privatpersoners resemönster och deras integritet bör i detta fall skyddas genom att en möjlighet att betala kontant – vilket finns i många andra länder – införs samt att lagstiftningen ändras så att dessa uppgifter ej kan begäras ut.

Mathias Sundin (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)