Internationellt bistånd

Motion 1999/2000:U215 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

1999/2000:U215

av Svensson, Alf (kd)

Internationellt bistånd

Inledning

För Kristdemokraterna är solidariteten med omvärlden en av
grundprinciperna. Människovärdet är universellt och kan
därför inte relativiseras av geografiska gränser, vare sig man
lever i Sverige eller i övriga världen. Oberoende av faktorer
som ras, kön, ålder, religion osv har varje människa ett och
samma värde. Det måste vara allas ansvar och plikt att verka
för att respekten för människovärdet tryggas i alla delar av
världen. Ett av de verktyg som används för att uppnå detta
mål är det internationella biståndet, vilket Sverige ger såväl
bilateralt som multilateralt.

Våra biståndsansträngningar är primärt en fråga om solidaritet med fattiga
och utsatta grupper. I en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (58)