It i grundskolan

Motion 2012/13:Ub217 av Ann-Kristine Johansson (S)

av Ann-Kristine Johansson (S)
S3023

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om it i skolan.

Motivering

I dagens samhälle går utvecklingen allt snabbare. Under de senaste 15 åren har inte minst genomslaget av persondatorer, läsplattor och utbyggnaden av höghastighetsbredband förändrat många människors liv. Allt fler spenderar delar av sin fritid på sociala nätverk såsom Facebook och Twitter. Även på arbetsmarknaden har utvecklingen inom det digitala området varit stor. Ofta förväntar sig arbetsgivarna idag att deras anställda ska kunna hantera datorer och annan it-utrustning. I framtiden kommer ännu större delar av samhället att vara datoriserade. Detta faktum reflekteras till viss del i skolvärlden; ofta ska elevernas läxor och hemarbeten lämnas in datorskrivna, med syftet att eleverna ska lära sig hantera datorer.

I och med detta finns en stor klassproblematik. För att lära sig hur it-utrusning såsom datorer eller läsplattor fungerar räcker inte skolans lektioner i datorkunskap; det krävs att eleverna får möjlighet att på egen hand bekanta sig med utrustningen. Tillgången till en egen it-utrustning påverkar därmed hur väl en elev klarar sin utbildning. Barn och ungdomar som växer upp i familjer med låga inkomster har idag inte samma möjligheter att ta del av den datoriserade utvecklingen och riskerar därmed även att missa framtida chanser.

Därför bör Sveriges samtliga högstadieelever ha tillgång till personlig it-utrustning. Eleverna skulle därmed få tillgång till ett flerfunktionellt arbetsverktyg som tillåter dem att vara en del av den digitala utvecklingen. Det innebär direkta fördelar för eleverna och skolan som effektiviseras och moderniseras, men även långsiktiga sådana genom att samtliga elever får möjlighet att utveckla sina kunskaper ytterligare. Med detta följer ökat intresse för högre utbildningar, arbete inom den digitala sektorn och inte minst nytänkande. Det är därmed också en viktig investering för framtidens tillväxt.

Stockholm den 26 september 2012

Ann-Kristine Johansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-28
Yrkanden (1)