Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar, utgiftsområde 23

Motion 2001/02:MJ520 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Sammanfattning

Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till fortsatt användning av åkermarken för livsmedelsproduktion. En förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i hela landet är att konkurrensvillkoren är desamma som omvärldens.

Att behålla de öppna landskapen och ge möjlighet till fortsatt brukande också i skogs- och mellanbygd är en annan viktig grundbult i jordbrukspolitiken.

Det är nu hög tid att förbättra Sveriges bönders ekonomiska situation. Regeringen har länge indikerat att en uppgörelse skulle genomföras med lantbrukarna angående reducering av dieselskatten. Detta löfte har ännu en gång svikits då inget sådant förslag finns i budgetförslaget. Vi kristdemokrater kräver att detta genomförs snarast samt håller fast vid att arealersättningarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (32)