Jordbruket - för livskraft i hela landet

Motion 2001/02:MJ338 av Agne Hansson m.fl. (c)

av Agne Hansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2001/02:MJ338

av Agne Hansson m.fl. (c)

Jordbruket - för livskraft i hela landet

1 Sammanfattning

Den här motionen behandlar Centerpartiets förslag på det jordbrukspolitiska området. Svenskt jordbruk är en omistlig del i arbetet mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Konkurrensvillkoren för det svenska jordbruket, som verkar på en internationell marknad, måste stärkas. Den så kallade ryggsäcken måste lyftas av.

Motionen innehåller en rad förslag som på ett betydande sätt skulle ge svenskt jordbruk framtidstro, optimism och möjligheter att bidra i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Förutom rimliga skattevillkor behöver jordbruket enklare regler, ökad forskning och utveckling, en bra infrastruktur och satsningar på exportfrämjande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (32)