Kemikalieskatt

Motion 2016/17:2054

av Tina Ghasemi (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en skatt på kemikalier i viss elektronik riskerar att skada familjers privatekonomi samt försämra förutsättningarna för jobb och tillväxt i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår en skatt på kemikalier i viss elektronik i ett försök att minska miljöförstöringen. Skatten har ett välvilligt syfte i det att regeringen härigenom hoppas kunna minska förekomsten av flamskyddsmedel och andra giftiga kemikalier i vår och våra barns miljö. Allt som medverkar till en bättre miljö är bra och något vi gemensamt måste verka för. Dock gäller det att ha tänkt igenom helheten och förstå konsekvenserna av en skatt för att den ska träffa rätt innan man fattar beslut om att införa den.

Höstterminen har börjat och nästan två miljoner svenska barn och ungdomar tillbringar nu sina dagar i skolan. Flera studier har visat att användningen av digitala verktyg, till exempel bärbara datorer och läsplattor, ger positiva effekter på både undervisning och lärande. I dagens digitala samhälle råder det ingen tvekan om att tillgång till en dator är en förutsättning för att eleven ska kunna prestera och nå sin fulla potential. Och i spåren av digitaliseringens framfart säger regeringen att Sverige ska vara ett föregångsland inom detta område. Lena Hallengren (S), utbildningsutskottets ordförande, har sagt att digitaliseringen i skolan är ett eftersatt och mycket angeläget område. Samtidigt beskattar man digitaliseringen med kemikalieskatten.

En vanlig barnfamilj som vill följa med i utvecklingen och stödja sina barn med digitala verktyg kan behöva köpa två bärbara datorer och en skrivare som ska hjälpa barnen i deras skolarbete. Idag går detta paket att köpa för runt 4 100 kr men med den nya skatten påslagen blir det istället runt 5 000 kr. Det är ett påslag med 22 %, alltså en hel femtedel av priset.

Men det är inte bara barnfamiljer som drabbas. Även kommuner och landsting som ska köpa in de digitala verktygen kommer drabbas av skatten. Redan pressade kommunala budgetar ska alltså pressas ännu mer.

I fallet med kemikalieskatten riskerar dessutom de som har det sämst ställt i samhället att drabbas, de med minst marginaler. Jag tänker till exempel på den ensamstående undersköterskan med två barn i skolåldern. Familjen är beroende av sina vitvaror. När de går sönder och den oförutsedda utgiften kommer, har det över en natt blivit ca 400 kr dyrare att köpa en ny tvättmaskin.

En annan viktig aspekt är också att en kemikalieskatt på hemelektronik riskerar att slå undan benen för jobb och tillväxt i Sverige. En svensk kemikalieskatt kan innebära att varorna beställs via utländska nätbutiker eftersom skatten är undantagen när konsumenter importerar till Sverige. Det skulle resultera i att miljönyttan helt uteblir samtidigt som svenska företag och jobb riskerar att slås ut.

Tina Ghasemi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)