Kemikalieskattens skadlighet

Motion 2016/17:1457

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kemikalieskattens effekter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I budgetpropositionen för 2017 så lanserade den rödgröna regeringen åter förslaget om en särskild kemikalieskatt på hemelektronik. Detta trots att förslaget tidigare fått massiv kritik för att vara såväl ineffektivt som skadligt för svenskt näringslivs möjligheter att konkurrera på en allt mer global marknad.

När man gör som regeringen och lägger på en punktskatt per kilo på den hemelektronik som innehåller vissa kemikalier, så riskerar man att bara försvaga svenska återförsäljares konkurrenskraft istället för att uppnå målet om färre skadliga kemikalier.

Inom EU har vi full frihandel när det gäller hemelektronik. När svenska återförsäljare tvingas lägga på en kemikalieskatt på sina produkter så är det lätt för konsumenterna att istället vända sig till globala e-handelsföretag eller gränshandlare i Danmark eller Tyskland. Då ökar istället de långväga transporterna av elektronik samtidigt som mängden skadliga kemikalier inte minskar och svenskt näringsliv försvagas. Inget av detta är bra för miljön.

Regeringen bör ompröva den föreslagna modellen för kemikalieskatt och samtidigt arbeta för att på EU-nivå hitta en gemensam europeisk modell för hur man ska arbeta för att minska mängden skadliga kemikalier i hemelektronik.   

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)