Kontroll i fråga om assistansersättningen

Motion 2016/17:527
av Edward Riedl (M)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare

Hela dokumentet

Kontroll i fråga om assistansersättningen (docx, 58 kB) Kontroll i fråga om assistansersättningen (pdf, 55 kB)
Motion till riksdagen
2016/17:527
av Edward Riedl (M)

Kontroll i fråga om assistansersättningen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skärpa kontrollerna i fråga om assistansersättningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Försäkringskassan är det vanligt att kriminella utnyttjar assistansersättningen för egna syften. Ersättningen är till för personer med svår funktionsnedsättning och allt sedan ersättningen infördes har denna varit till stor hjälp i många människors liv. Det gör de kriminella fusket än mer osmakligt då legitimiteten för systemet på sikt kan urholkas.

På grund av den rödgröna regeringens generella utgiftsökningar går de offentliga finanserna med underskott. Eftersom assistansersättningen kostar över 30 miljarder kronor per år och Försäkringskassan själva larmar om fusk finns det anledning att undersöka huruvida alla utbetalningar sker på ett korrekt sätt. Funktionsnedsatta har självklart rätt till assistans i vardagen men fusk måste alltid stävjas. Det offentliga ersättningsystemet får inte skötas utan kontroll.

Edward Riedl (M)

Yrkanden (1)