Kontroll i fråga om assistansersättningen

Motion 2016/17:527

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skärpa kontrollerna i fråga om assistansersättningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Försäkringskassan är det vanligt att kriminella utnyttjar assistansersättningen för egna syften. Ersättningen är till för personer med svår funktionsnedsättning och allt sedan ersättningen infördes har denna varit till stor hjälp i många människors liv. Det gör det kriminella fusket än mer osmakligt då legitimiteten för systemet på sikt kan urholkas.

På grund av den rödgröna regeringens generella utgiftsökningar går de offentliga finanserna med underskott. Eftersom assistansersättningen kostar över 30 miljarder kronor per år och Försäkringskassan själv larmar om fusk finns det anledning att undersöka huruvida alla utbetalningar sker på ett korrekt sätt. Funktionsnedsatta har självklart rätt till assistans i vardagen men fusk måste alltid stävjas. Det offentliga ersättningssystemet får inte skötas utan kontroll.

Edward Riedl (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)