Lärarlegitimation för lärare i musik- och kulturskola

Motion 2012/13:Ub246 av Lena Hallengren (S)

av Lena Hallengren (S)
S3146

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om legitimation för musik- och kulturskolelärare.

Motivering

Lärarelegitimation kommer att krävas fr o m 2014 för att betraktas som behörig att undervisa. Eftersom musik- och kulturskolan inte är en obligatorisk skolform krävs dock ingen legitimation. Detta kommer förmodligen få konsekvenser för bland annat status och löneutveckling.

De lärare som arbetar inom musik- och kulturskola har en lärarutbildning och de kan få en lärarlegitimation om de uppfyller kravet på ett års yrkespraktik. Denna praktik måste dock göras inom en skolform som omfattas av legitimationen, vilket musik- och kulturskolan inte gör och de kan därför inte få ut sin legitimation.

Moment 22 för den musik- och kulturskolelärare som vill få ut en legitimation, och det är något som borde åtgärdas.

Stockholm den 2 oktober 2012

Lena Hallengren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)