Liberal europapolitik

Motion 2001/02:U301 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2001/02:U301

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Liberal europapolitik

1 Sammanfattning

För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom Europeiska unionen (EU) fred, frihet och demokrati. Flertalet av de problem och utmaningar som det svenska samhället idag möter är till sin natur internationella. Svar och lösningar finns att hitta endast med samarbete över nationsgränserna. Folkpartiet liberalerna har en tydlig och framåtriktad Europastrategi:

Utvidgningen av EU ska prioriteras och drivas framåt. Kandidatländerna ska beredas tillträde till medlemskap så fort de uppfyller de kriterier som satts upp – utan att behöva invänta andra kandidatländer. Den fria rörligheten ska gälla nya medlemmar likväl som gamla – det är A och O att vi inte skapar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (50)