Liberal jämställdhetspolitik

Motion 2002/03:A241 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Allt fler människor upplever sig vara fångade i en stresspiral som snurrar allt fortare. Allt fler upplever sig inte få ihop livspusslet. Detta är ett hot, inte bara mot den enskilda individen utan även mot samhället i stort. Stressen slår hårdast mot kvinnor. Den liberala lösningen för att få livspusslet att gå ihop är att låta människor få mesta möjliga makt över sina liv. Konkret handlar det om att kvinnor måste ges ökad makt över sin arbetssituation och sitt vardagsliv.

Fler alternativ inom den offentliga sektorn gör det möjligt för kvinnor att byta arbetsgivare utan att byta yrke. Det gör det också möjligt att starta eget i kvinnodominerade branscher.

Statusen inom de kvinnodominerade arbetena måste höjas genom höjda löner och förbättrade arbetsvillkor. För
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (20)