Liberala reformer för framtiden

Motion 2016/17:3419
av Jan Björklund m.fl. (L)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (19)

Hela dokumentet

Liberala reformer för framtiden (docx, 597 kB) Liberala reformer för framtiden (pdf, 905 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:3419

av Jan Björklund m.fl. (L)

Liberala reformer för framtiden
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget 2017–2020 enligt förslaget i figur 14 i motionen.
Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2017 enligt förslaget i bilaga 1 i motionen och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning.
Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2018 och 2019 enligt förslaget i bilaga 1 i motionen som riktlinje för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (6)