Licens på enhandsvapen för jägare

Motion 2016/17:765
av Magnus Persson (SD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare

Hela dokumentet

Licens på enhandsvapen för jägare (docx, 58 kB) Licens på enhandsvapen för jägare (pdf, 57 kB)
Motion till riksdagen
2016/17:765
av Magnus Persson (SD)

Licens på enhandsvapen för jägare


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om licens på enhandsvapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är idag nästintill en omöjlighet att få licens på ett enhandsvapen för annat än målskytte (förutom grytpistol). Samtidigt har Sverige många jägare som dels är aktiva som eftersöksjägare inom NVR, vilka har hand om alla trafikeftersök i landet. Dels jägare som är aktiva hundförare vid olika jakter. Vid avlivningssituationer på framför allt vildsvin kan det idag vara befogat med ett enhandsvapen av grövre kaliber, då det ofta är trånga och snabba situationer. Alternativet är idag att använda kniv, vilket i många fall kan vara både svårt som mindre humant för djuret. Regeringen bör härmed se över licensreglerna gällande enhandsvapen till jägare som är registrerade eftersöksjägare, etablerade hundförare eller yrkesjägare och ge dessa möjligheter till att införskaffa jaktlicens på ett enhandsvapen.

Magnus Persson (SD)

Yrkanden (1)