Mål på 30 tankstationer för vätgas 2020

Motion 2017/18:1659 av Stefan Nilsson (MP)

av Stefan Nilsson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska sättas ett mål på 30 tankstationer för vätgas 2020 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det behövs ett statligt engagemang för bilar som drivs med bränsleceller och tankstationer för vätgas. Eftersom det är en ny teknik – och därför initialt dyrare – värderas inte klimatfördelarna, utan det är främst de ekonomiska aspekterna som styr i modellen. I många andra länder, exempelvis Tyskland, Norge, Storbritannien, Japan, Sydkorea (och delstaten Kalifornien i USA), ger man mer stöd till denna typ av nyare teknologi med bra klimat- och miljöpåverkan.

Något som är positivt är att regeringen gett klartecken till en nordisk vätgaskorridor, som innebär att åtta nya tankstationer ska byggas till år 2020. Förutom de sex tankstationer som redan finns eller är på gång så kommer att finnas 14 tankstationer 2020. Men detta räcker inte.

För att skapa förtroende för att det kommer att gå att köra bilar på vätgas i Sverige – och få ett genombrott i antal bilar – så behövs det minst 30 tankstationer för vätgas till år 2020. Det behövs att staten är aktiv och driver på utbyggnaden i detta viktiga inledande skede.

Bränslecellsbilar är en av flera viktiga pusselbitar för att kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Flera tillverkare prioriterar att förse de marknader som redan beslutat att satsa på infrastruktur, såsom Tyskland och Storbritannien i Europa, med bilar. En satsning i Sverige skulle få uppmärksamhet internationellt och innebära ett viktigt bidrag till att fossilfria bilar tar över så stora delar som möjligt av marknaden för nya bilar.

Stefan Nilsson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)