med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition

Motion 2009/10:Fi15
av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)
Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-05-03 Bordläggning: 2010-05-04 Hänvisning: 2010-05-05

Avsändare (7)

Hela dokumentet

med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition (doc, 718 kB)
Motion till riksdagen
2009/10:Fi15
av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)
med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition
-s43017
Innehållsförteckning
1
Förslag till riksdagsbeslut
4

2
Ny färdriktning för Sverige
4

Krisen och regeringens politik har ökat klyftorna
5

Ett bättre Sverige är möjligt
5

Fler jobb – inte minst för unga
5

Högre kvalitet i välfärden
6

Investera i en grön omställning
6

Ökad jämställdhet och minskade klyftor
6

Ett tryggare Sverige
7

3
Ekonomiskt läge
7

(i) Arbetslösheten är den högsta sedan nittiotalskrisen
7

(ii) Den globala konjunkturutvecklingen är osäker
10

(iii) Människors ökade otrygghet spär på osäkerheten
10

(iv) De offentliga finanserna försvagas
12

(v) Åtta år utan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (8)