med anledning av prop. 2016/14:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Motion 2016/17:3618
av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Yrkandena i denna motion kan komma att ändras efter den konstitutionella och språkliga granskningen. Motionskategori: Följdmotion :

Händelser

Inlämnad: 2017-02-15

Avsändare

Hela dokumentet

med anledning av prop. 2016/14:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (docx, 111 kB) med anledning av prop. 2016/14:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (pdf, 217 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:3618

av Kristina Yngwe m.fl. (C)

med anledning av prop. 2016/14:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa generellt goda företagsvillkor i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ha effektiva och förutsägbara godkännandeprocesser och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge främjandeuppdrag till myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk livsmedelsproduktion ska styras av konsumenternas efterfrågan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (90)