med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Motion 2016/17:3564

av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2016/17:3564

av Fredrik Christensson m.fl. (C)

med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

1. Sammanfattning

För att Sverige fortsatt ska kunna vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till hög tillväxt, stark innovationskraft och högkvalificerade jobb behöver vi ska skapa rätt förutsättningar. Regeringen gör i propositionen flera välkomna satsningar för att stärka svenskt forsknings- och innovationsklimat, men Centerpartiet är också av åsikten att regeringen förbigått vissa avgörande delar. Bland annat uteblir satsningar på ett stärkt företags- och forskningsklimat, trots att regeringen konstaterar att Sverige sjunker i internationella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-12-14 Bordlagd: 2016-12-20 Granskad: 2016-12-20 Hänvisad: 2017-01-10
Yrkanden (37)