med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Motion 2016/17:3568
av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-12-14 Bordlagd: 2016-12-20 Granskad: 2016-12-20 Hänvisad: 2017-01-10

Avsändare (11)

Hela dokumentet

med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (docx, 95 kB) med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (pdf, 164 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:3568

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det övergripande målet för utbildnings- och forskningspolitiken

bör vara

att Sverige

ska

vara en framstående kunskapsnation, där utbildning, forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och effektivitet samt bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft, och

detta

tillkännager

riksdagen

för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

att

inrätta mätbara delmål som systematiskt ska utvärderas och ingå i regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (33)