med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition Motion 2017/18:4167 av Andreas Carlson m.fl. (KD) - Riksdagen

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Motion 2017/18:4167 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:4167

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Ett välfärdslöfte att lita på

1.Ett bättre Sverige är möjligt

2.Alliansens bedömning av det ekonomiska läget

Stark internationell konjunktur

Stark tillväxt i Sverige men riskerna ökar

En tudelad arbetsmarknad där utanförskapet biter sig fast trots högkonjunkturen

3.En bortslösad högkonjunktur

En expansiv finanspolitik som inte rustar Sverige för nästa kris

Avsaknad av strukturreformer gör att utanförskapet biter sig fast

Trots skattehöjningarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-05-02 Bordlagd: 2018-05-03 Granskad: 2018-05-03 Hänvisad: 2018-05-04
Yrkanden (1)