med anledning av prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017

Motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2017/18:2535

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.1 i motionen.

Motivering

Tabell 1.1

Tusental kronor

Utgifts-

område

Anslags-

nummer

Beslutad ram/anvisat anslag

Förändring av ram/anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

Avvikelse (SD)

1

Rikets styrelse

13 312 676

3 000

13 315 676

6:1

Allmänna val och demokrati

92 340

3 000

95 340

3

Skatt, tull och exekution

10 985 564

38 000

11 023 564

1:1

Skatteverket

7 357 366

18 000

7 375 366

1:3

Kronofogdemyndigheten

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-06 Bordlagd: 2017-10-10 Hänvisad: 2017-10-11
Yrkanden (1)