med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler

Motion 2017/18:4002 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för inhemska adoptioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna välkomnar den modernisering av regelverket för adoption som propositionen Modernare adoptionsregler innebär. Adoptioner kan ge utsatta barn bättre förutsättningar i livet, och för oss är familjen viktig som trygghetsskapare i samhället. Stabila kärnfamiljer är, enligt hittills presenterade forskningsresultat, den uppväxtplats som ger bäst förutsättningar för barn och därför kan kärnfamiljen gärna användas som utgångspunkt när barns uppväxtförhållanden värderas. Det är dock inte alla barn som får möjligheten att växa upp i en stabil kärnfamilj, då dagens familjebildningar kan se olika ut. Eftersom individens frihet att ingå familjebildningar med vem man vill är en självklar grundläggande rättighet, så blir politiken en avvägning mellan olika intressen, där barnets intresse bör väga mycket tungt. Det är vår uppfattning att alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och denna trygghet kan med fördel skapas inom en familj. För de barn som då av någon anledning saknar en familj är adoption en möjlighet till större trygghet under uppväxten.

Propositionen är dock inte tillräckligt långtgående vad gäller att underlätta för inhemska adoptioner. Alltför ofta placeras barn som helt saknar egen familj på institutioner eller andra typer av hem, när det optimala för barnet borde vara att adopteras av par som vill bli föräldrar till barnet. Även välfungerande institutioner har svårt att mäta sig med tryggheten hos en välfungerande familj, och barnets behov av att känna sig delaktig och älskad glöms lätt bort. Vi skulle vilja se långtgående förslag om hur inhemska adoptioner ska bli vanligare förekommande så att fler barn som själva helt saknar familj ska få uppleva den trygghet som det kan innebära. Här måste barnperspektivet råda över socialistiska låsningar som förespråkar institutioner för uppfostran, så att samhället stöder barnet och ger barnet möjlighet att leva i en familj.

En annan del som vi tycker saknas i propositionen gäller information till personer som genomgår en oönskad graviditet och informationen om möjlighet till adoption i stället för abort. Informationen om att det är möjligt att adoptera bort sitt barn efter födseln i stället för att genomgå abort för dem som önskar bör rutinmässigt ges till kvinnor som söker för oönskad graviditet. Normalt informeras en gravid kvinna om att hon har möjlighet att föda barnet eller, om graviditeten är oönskad, så finns möjligheten att genomgå en abort. Någon egentlig information om möjligheten att adoptera bort barnet ges normalt inte, även om det är klarlagt att graviditeten är oönskad. Åsa Regnér har, som talesperson för regeringen, på en skriftlig fråga tidigare framhållit att information om adoption riskerar att leda till en inskränkning i den svenska aborträtten och framhållit det som anledning till att sådan information inte rutinmässigt ska ges till kvinnor som söker hjälp för oönskad graviditet. Vi delar inte denna uppfattning utan tror att kvinnor normalt klarar av att hantera neutral information om alla möjligheter, för att därefter kunna fatta beslut efter sin egen unika situation. Att däremot medvetet undanhålla information, så som regeringen förespråkar, för att leda en patient mot en särskild lösning tycker vi är moraliskt förkastligt. 

Mikael Eskilandersson (SD)

Roger Hedlund (SD)

Julia Kronlid (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-03-20 Bordlagd: 2018-03-26 Granskad: 2018-03-26 Hänvisad: 2018-03-27
Yrkanden (1)