Militär utrustning hemma för effektivare mobilisering

Motion 2017/18:169 av Jeff Ahl (SD)

av Jeff Ahl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att huvuddelen av den krigsplacerade personalen bör ha sin personliga militära utrustning, inklusive eldhandvapen, hemma, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stöld av ammunition eller vapen från krigsplacerad personal bör rendera i fängelsestraff om 10 till 15 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Polismyndigheten eller särskilt utbildad militär personal bör genomföra regelbundna säkerhetskontroller av förvaringen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilt utsedd militär personal bör genomföra slumpvisa inventeringar av de krigsplacerades personliga utrustning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Schweiz har huvuddelen av de krigsplacerade sina vapen och utrustning hemma för att påskynda och förenkla mobiliseringen. Ett liknande system bör införas i Sverige, förvaring av eldhandvapen, ammunition, stridsutrustning och annan personlig materiel bör möjliggöras i hemmet för huvuddelen av de krigsplacerade. I mobiliseringsförråden förvaras krigsförbandens övriga utrustning.

Säkerheten är en viktig aspekt, vapenskåpen bör vara försedda med larm som utlöses direkt skåpet påverkas och närmast tillgängliga polis eller militär skyddsvakt ska kallas till platsen. Tillgrepp av vapen och utrustning som ska användas vid krig ska dömas hårt, stöld av ammunition eller vapen från krigsplacerad personal bör rendera i fängelse om minst 10 år eller maximalt 15 år.

Tillsyn av säkerheten bör genomföras regelbundet av Polismyndigheten eller av erforderligt utbildad personal inom försvarsmakten, inventering av den personliga materielen hos den krigsplacerade ska genomföras slumpvist av särskilt utsedd militär personal.

Jeff Ahl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-25 Granskad: 2017-09-25 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (4)

Avsändare