Miljöprövning för Försvarsmakten

Motion 2017/18:3266 av Roger Richtoff (SD)

av Roger Richtoff (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om miljöprövning för Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan tiden för miljöprövning av skjuttillstånd för Försvarsmakten vid skjutfält dra ut på tiden och uppgå till ett och ett halvt år i vissa fall. Detta är ett problem för Försvarsmakten i en situation där skjutfälten behövs för att återuppbygga svensk försvarsförmåga. Det framstår inte som rimligt att den här typen av byråkratiska begränsningar ska lägga krokben för rikets försvar. Situationen behöver åtgärdas.

Idag prövas miljömål alltså i en omfattande process, vilket vi inte har några invändningar mot. Men vår ståndpunkt är att Försvarsmakten måste få ett undantag från de vanliga reglerna rörande miljöprövning med tanke på försvarets särställning som bevarare av rikets säkerhet.

För att snabba på processen bör regeringen utreda om Försvarsmakten kan få dispens från de vanliga reglerna för miljöprövning rörande skjutfältsanvändning och annat. Detta bör riksdagen tillkännage som sin mening.

Roger Richtoff (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)