Minoritetsspråk i äldreomsorgen

Motion 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S)

av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i samband med pågående uppföljning av den nuvarande förvaltningsområdesmodellen bör följa upp och granska behoven av extra utbildning och vägledning för att säkra att fler äldre med finska som modersmål får tillgång till äldreomsorg på det finska språket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det bor ca 675 000 personer i Sverige som är finländare i nuvarande, andra och tredje generationen. Allt fler av dessa personer blir äldre och det innebär att behoven hos personerna förändras i takt med att omsorgs- och vårdbehoven ställs om. En fråga, som diskuteras ofta inom förvaltningsområdena är tillgången på finskspråkiga avdelningar för äldre, inte minst de som drabbats av demens eller talsvårigheter. Vi vet med hjälp av forskningen att språkminnet förändras och i många fall återvänder, tidigare finsk- och svensktalande, till att helt eller delvis tala finska när de blir äldre. Det behövs mer personal och givetvis mycket mer vilja hos utförare att ta sig an utmaningarna med syftet att fler äldre finska en bättre tillvaro där kommunikation blir en möjlighet istället för ett hinder. Regeringen bör därför, agera med tydliga styrsignaler till tillsynsmyndigheter och medverkande i förvaltningsområdena för att prioritera dessa frågor.

Pyry Niemi (S)

Raimo Pärssinen (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)