Minskad användning av antibiotika i djuruppfödningen

Motion 2017/18:1391 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att minska användningen av antibiotika i djuruppfödningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antibiotika i djuruppfödningen har använts sedan 50-talet och ny statistik visar att användningen ökar trots larmen om ökade risker för resistenta bakterier. Rutinmässig användning av antibiotika i djuruppfödning ökar risken för att resistenta bakterier utvecklas, vilket kan få stora konsekvenser för både djur och människor.

Spanien, Cypern och Italien är de europeiska länder som använder i särklass mest antibiotika i sin djuruppfödning. Där används runt 40 gånger så mycket som i Sverige. Minst antibiotika används i de nordiska länderna där Norge använder minst med 3,1milligram per kilo djurkropp. Det kan jämföras med Spaniens 419 milligram. Till de länder som ökat sin användning hör Polen. Där används 141 milligram per kilo.

Sverige importerar mer än hälften av det kött som konsumeras, och de senaste åren har den polska importen ökat kraftigt. Polen är det tredje största importlandet efter Tyskland och Danmark när det gäller fläskkött och på fjärde plats när det gäller import av nöt och fågel.

Med anledning av detta uppmanar jag regeringen att undersöka möjligheterna att stävja användningen av antibiotika i djuruppfödningen i Sverige och inom EU.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)