Minskat våld i samband med fotbollsmatcher

Motion 2016/17:2246

av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för fler förebyggande åtgärder för att minska våldet i samband med fotbollsmatcher och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sambandet mellan fotboll och våld är tyvärr ofta förekommande. Detta är inget nytt fenomen och det inträffar i alla länder. Våld tillsammans med fotboll har förekommit sedan fotbollens ursprung på 1200-talet i England. Ofta utbröt slagsmål mellan rivaliserande byar när deras spelare mötes. Huliganismen är ett utbrett problem än idag och behöver tacklas så att människoliv inte går förlorade pga. av meningslöst våld. 

Storbritannien har genomfört ett antal hårda åtgärder genom t.ex. höjda priser för biljetter, polisen kan förbjuda tillträde till arenan, tio års fängelse för våld samt infört en s.k. grönbok för polisen. Genom detta har man kunnat konstatera att våld har förekommit i mycket lägre grad. 

Politiker arbetar ständigt med att förebygga våld vid fotbollsmatcher. I mars 2006 signerade 424 ledamöter i Europaparlamentet en skriftlig deklaration kring rasism och fotboll. Deklarationen uppmanade Uefa och alla andra tävlingsorganisatörer i Europa att överväga sportsmässiga sanktioner på nationella fotbollsklubbar vars supportrar eller spelare utför allvarliga våldsbrott. Den tidigare alliansregeringen gjorde mycket för att motverka våldsbrott vid fotbollsmatcher, t.ex. genom att lagstadga fotoregister över portade huliganer för att lättare kunna avvisa dem enligt lagen samt tillträdesförbudet som gör att huliganer kan stängas av upp till tre år. Dock kvarstår mer arbete i frågan. 

För att på allvar ta itu med våldet vid fotbollsmatcher behövs fler förebyggande åtgärder för att minska våldet i samband med matcherna, t.ex. att öka tillträdesförbudet till fem år – om man bryter förbudet omvandlas det till fängelse – förbjud maskering, visitera alla besökare (för att förhindra insmugglandet av pyroteknik, s.k. bengaler, på arenan), arbeta för en bättre samverkan mellan polis, supportrar, fotbollsföreningarna, kommun och Svenska Fotbollförbundet samt genomföra ändringar i ordningslagen så att polisen kan påverka tillstånden och datum för högriskmatcher.

Vi vill därför be regeringen att se över möjligheterna för att i ännu högre grad förebygga åtgärderna för att minska våldet i samband med fotbollsmatcher.

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)