Nationella riktlinjer för transport av brukare

Motion 2015/16:1780
av Per Ramhorn (SD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Avsändare

Hela dokumentet

Nationella riktlinjer för transport av brukare (docx, 48 kB) Nationella riktlinjer för transport av brukare (pdf, 59 kB)
Motion till riksdagen
2015/16:1780
av Per Ramhorn (SD)

Nationella riktlinjer för transport av brukare


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gemensamma nationella riktlinjer för transport av brukare enligt LSS och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är idag stor skillnad på vilka regler och rutiner som gäller i kommunerna vid transport av brukare. I vissa kommuner är det tillåtet för uppdragstagaren att använda sin egen bil eller brukares bil vid transport av brukare, under vissa villkor. Medan det inte är tillåtet i andra kommuner.

Det är olyckligt att kommunerna har olika regler och rutiner för transport av brukare vilket innebär ojämlikhet mellan brukare utifrån var man är bosatt. Sverigedemokraterna anser att man bör ta fram gemensamma nationella riktlinjer för transport av brukare.

Per Ramhorn (SD)

Yrkanden (1)