Nätmobbning

Motion 2012/13:Ub355 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)
S3182

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan vad gäller nätmobbning.

Motivering

Idag finns datorer i nästan varje hem och internet är en självklarhet, inte minst för unga personer. Den kan användas på många olika sätt, att söka information, hålla kontakt med vänner, att både arbeta och underhålla sig med.

Men internet används även till att kränka och mobba andra, vilket förekommer framförallt bland barn och ungdomar. En undersökning gjord på Malmö högskola visar att kränkningar på nätet är lika vanligt som mobbning i skolan. Mobbningen känner alla till, men kränkningar på nätet sker i det tysta. Enligt undersökningen känner sig flickor oftare utsatta än pojkar.

När mobbning och kränkning av elever sker på nätet är det lika allvarlig som när det förekommer inom skolan. Mobbning leder till att man får sämre självförtroende och självkänsla. Många har ont i huvudet eller i magen, mardrömmar eller ångest. Allt detta påverkar elevers inlärningsförmåga och koncentration. Enligt skollagen är skolan skyldig att aktivt motverka all form av mobbning och kränkande behandling.

Att kräkningar sker genom telefoner och datorer innebär att den ofta är svårare att kontrollera. Trots det är nätmobbning ett problem som skolan måste ta på största allvar för att kunna förebygga. Uppgifterna om mobbning och kränkningar på nätet måste alltid tas på allvar och påtalas på olika sätt. Det är också angeläget att frågan diskuteras inom skolan, redan på lågstadiet, och att eleverna engageras i arbetet mot mobbning och kränkningar, på skolgården och på nätet. Enligt min mening krävs nu att regeringen tar ett helhetsgrepp genom en nationell handlingsplan för hur nätmobbning skall förebyggas, upptäckas och åtgärdas.

Stockholm den 3 oktober 2012

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)

Avsändare