Ny indexuppräkning på bensin- och dieselskatten

Motion 2016/17:2141

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att slopa den nya indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har föreslagit ett nytt sätt att göra en indexuppräkning av skatterna över tid. Den är satt till konsumentprisindex (KPI) plus 2 procent. Landsbygden, åkerinäringen, lantbruket, företagen och jobben är redan idag hotade av stenhård konkurrens och att i det läget införa nya skyhöga indexuppräkningar på bensin och diesel är inte acceptabelt. Sverige borde istället fundera fram nya förslag som stärker landets konkurrenskraft och gör att svenska företag kan växa och anställa. Sverige har redan idag Europas högsta skattetryck på bensin och diesel samtidigt som vi är Europas till ytan femte största land med mycket stora avstånd och långa transportvägar både för invånarna och för företagen.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)