Ökad säkerhet i det svenska transportsystemet

Motion 2016/17:1002

av Sotiris Delis (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utreda behovet av ökad säkerhet i det svenska transportsystemet och ökad internationell samverkan på området och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har sett en ökning i terrorattacker i Europa. Hundratals människor har dött bland attackerna i bland annat Nice, Paris och Bryssel. För att stävja terrorismen behöver vi se över alla verktyg som finns till hands.

I augusti 2015 befann sig en beväpnad man på tåget från Amsterdam med slutstation Paris. Syftet var att genomföra en terrorattack. Mannen som inte är medborgare i EU hade en stor mängd vapen med sig men blev i sista stund avväpnad av medpassagerare ombord på tåget.

Schengenzonens slopade gränskontroller mellan sina territorier är ett utmärkt sätt att resa ur effektivitets- och bekvämlighetssynpunkt och det är viktigt att värna det öppna samhället. Den fria rörligheten över gränser är den kanske allra viktigaste fördelen med Sveriges deltagande i det europeiska samarbetet. Men ur säkerhetssynpunkt är tåg och bussar oskyddade måltavlor även om kontrollen vid de yttre gränserna skärpts. Fallet med det avbrutna terrordådet på tåget visar att en person, trots att denne är registrerad misstänkt för terroristsamröre, tack vare borttagna personkontroller inom Schengen kan undgå myndigheter och genomföra omfattande terrordåd i exempelvis det svenska transportsystemet.

Sotiris Delis (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)