Ökade befogenheter för polisen vid seriebrottslighet

Motion 2015/16:2357 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen bör kunna publicera bilder så att allmänheten kan hjälpa till att klara upp fler brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alltför många drabbas av seriebrottslighet i form av stölder i handeln, grova rån, bostadsinbrott och bedrägerier m m. Det är ett mycket allvarligt problem som drabbar den enskilde både psykiskt och ekonomiskt. För att komma till rätta med detta måste fler av dessa brott klaras upp och prioriteras av rättsväsendet.

När man inte publicerar bilder på misstänkta får detta negativa konsekvenser på uppklaringsprocenten som i många fall är låg. Integritetsskyddet är viktigt, men när lagstiftningen snarare skyddar seriebrottslingar än sätter dit dem behövs förändringar. Polisen bör därför kunna använda sig av och publicera bilder från säkerhetskameror för att med hjälp av allmänheten kunna identifiera gärningsmännen.

Sedan en tid finns t ex tv-program som bygger på att assistera polisen att lösa brott genom bilder och filmer på misstänkta brottslingar. Faktum är att andelen tv-inslag som leder till att brott klaras upp är högre än polisens uppklaringsprocent. Detta tyder alltså på att information till allmänheten ökar chansen att kunna identifiera brottslingar och därmed också att brottsligheten kan minska. Detta måste ju också vara huvudmålet.

Det ska vara grundläggande att lagstiftningen utgår från att skydda brottsoffer, inte brottslingar. Polisen bör därför i högre grad kunna visa filmer och bilder på misstänkta för att sedan kunna ta emot tips från allmänheten kring dessa personers identitet. Detta skulle öka möjligheterna att klara upp fler seriebrott, ställa de ansvariga till svars och öka människors trygghet.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)