Ökade befogenheter för rättsväsendet

Motion 2016/17:2284

av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen

2016/17:2284

av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Ökade befogenheter för rättsväsendet

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1 Ökad säkerhet i domstol

2 Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning tillåts

3 Överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning

4 Sänka krav för användning av hemliga tvångsmedel

5 Tillgång till abonnemangsuppgifter

6 Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

7 Inför brottsprovokation

8 Lättare att använda kameraövervakning

8.1 Kameraövervakning på allmän plats

8.2 Tillstånd för kameraövervakning på skolor

9 Tullverkets befogenheter

9.1 Befogenhet att ingripa mot läkemedelsinförsel

9.2 Inför tjänstevapen

9.3 Befogenhet att kvarhålla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (20)