Ökade befogenheter för rättsväsendet

Motion 2016/17:2284
av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare

Hela dokumentet

Ökade befogenheter för rättsväsendet (docx, 82 kB) Ökade befogenheter för rättsväsendet (pdf, 181 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:2284

av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Ökade befogenheter för rättsväsendet
Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1. Ökad säkerhet i domstol

2. Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning tillåts

3. Överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning

4. Sänka krav för användning av hemliga tvångsmedel

5. Tillgång till abonnemangsuppgifter

6. Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

7. Inför brottsprovokation

8. Lättare att använda kameraövervakning

9. Tullverkets befogenheter

10. Rättsligt giltiga förhör

11. Tuffare tag i problemområden

12. Tillåt kräksirap

13. Skärpning av reglerna för passhantering

14. Samtalsordningen för nödsamtal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (20)