Översyn av offentliga register

Motion 2016/17:1529 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över vilka öppna register som det kan finnas skäl att förändra för att stärka människors integritet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler människor får sina identiteter kapade och får därmed stora problem att komma tillrätta med det man har utsatts för. Det är ofta inga större svårigheter att hitta enskilda identiteter som finns att hämta i olika register. Det händer även att det i dessa register finns en karta bilagd vilket underlättar att hitta adressen till den enskilde personen.

Några enkla förfrågningar underlättar således för de med brottsliga avsikter att till exempel kunna göra inbrott med minskad risk för att åka fast. Öppna register över enskilda personer utnyttjas även i reklamsyfte med mera och där bör ett medgivande krävas av den enskilde.

Det finns goda skäl att regeringen tillsätter en utredning för att se över vilka öppna register som det kan finnas skäl att förändra för att stärka människors integritet.

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)