Plan för ett starkare Sverige - Moderaternas budgetmotion 2017

Motion 2016/17:3350
av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (13)

Hela dokumentet

Plan för ett starkare Sverige - Moderaternas budgetmotion 2017 (docx, 595 kB) Plan för ett starkare Sverige - Moderaternas budgetmotion 2017 (pdf, 637 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:3350

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Plan för ett starkare Sverige – Moderaternas budgetmotion 2017

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Sverige behöver en ny reformagenda

1.

Utsikter för svensk ekonomi

a.

Långsam internationell återhämtning

b.

Strukturella obalanser gör att utanförskapet biter sig fast i Sverige

c.

Risk för svagare utveckling än regeringens prognos

2.

Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

a.

Risker för svensk ekonomi och statsfinanser

b.

Ekonomisk politik som minskar sysselsättning och arbetsutbud

c.

Politik som slår mot svensk konkurrenskraft

3.

Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

a.

Risk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (10)