Polisens möjligheter att publicera bilder

Motion 2016/17:676 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för polisen att publicera bilder så att allmänheten kan hjälpa till att klara upp fler brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag drabbas alltför många av seriebrottsligheten i Sverige i form av stölder, grova rån, bostadsinbrott och bedrägerier. Detta är ett allvarligt problem och polisen måste bli bättre på att lösa dessa brott. Förutom de ekonomiska konsekvenserna av dessa brott drabbar dessa brott även den enskilde psykiskt.

Förutom att Sverige behöver flera poliser, något Moderaterna föreslagit, måste polisen även få bättre juridiska verktyg att mötta denna brottslighet. Ett av dessa verktyg är möjligheten att publicera bilder på den misstänkte gärningsmannen. Det finns såklart en balansgång mellan integritetsskyddet för den enskilde och polisens möjligheter att kunna identifiera en misstänkt gärningsman på ett snabbt och effektivt sätt. Däremot skall denna balans inte omöjliggöra det för polisen att kunna identifiera gärningsmän. Det ska vara grundläggande att lagstiftningen utgår från att skydda brottsoffer, inte brottslingar. Polisen bör därför kunna använda sig av och publicera bilder från säkerhetskameror för att med hjälp av allmänheten kunna identifiera gärningsmännen.

Polisens publicering av bilder på misstänkta gärningsmän i samband med tv-inslag leder till att brott klaras upp i högre grad än polisens uppklaringsprocent. Detta tyder på att information till allmänheten ökar chansen att kunna identifiera brottslingar och därmed också att brottsligheten kan minska. Detta måste ju också vara huvudmålet.

Med anledning av ovanstående bör polisen kunna publicera bilder så att allmänheten kan hjälpa till att klara upp fler brott.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)