Politik för en miljödriven utveckling

Motion 2001/02:MJ337 av Agne Hansson m.fl. (c)

av Agne Hansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2001/02:MJ337

av Agne Hansson m.fl. (c)

Politik för en miljödriven utveckling

1 Sammanfattning

Den här motionen behandlar Centerpartiets syn på hur miljöpolitiken ska utformas. Genom att nyttja en marknadsekonomi som verkar inom ramarna för vad naturen tål kan en miljödriven utveckling säkerställas. Inom ramen för den miljödrivna utvecklingen måste det civila samhället, stat och företag samarbeta för att nå en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

Utöver Centerpartiets syn på den miljödrivna utvecklingen och marknadsekonomin redovisas synen på det internationella miljösamarbetet, både på global nivå och EU-nivå. EU-medlemskapet måste nyttjas på ett offensivt sätt. Miniminivåer för miljöskatter och ökad överstatlighet på miljöområdet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (33)