Politik för gymnasieskolan

Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:Ub494

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Politik för gymnasieskolan

S22003

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarna är viktigast för hög kvalitet i gymnasieskolan.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla gymnasieprogram ska leda till grundläggande behörighet i högskolan.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskningsinstitut för lärande.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildningspolitiskt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (24)