Prissättning av hjälpmedel

Motion 2016/17:1752 av Carina Herrstedt och Christina Östberg (båda SD)

av Carina Herrstedt och Christina Östberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att arbeta fram nationella riktlinjer för hjälpmedel för att säkerställa att dessa erbjuds på lika villkor och enligt en nationell prissättningsmodell som ska gälla över hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagsläget erbjuds hjälpmedel till olika priser och olika villkor i olika delar av landet. Detta beror på att avgiften som man får betala för hjälpmedel är olika hög i olika landsting och regioner eftersom prissättningsmodellerna ser olika ut. En effekt av att landstingen sätter sina egna priser blir därför att patienterna får vård på olika villkor vilket leder till en ojämlik vård. Det är orättvist att det är olika dyrt för den som är i behov av ett hjälpmedel beroende på var i landet som man bor. Exempelvis kan hörapparater variera otroligt mycket i pris beroende på var man bor. Detta har Hörselskadades riksförbund påpekat och den statistik som de visar avseende hörselapparaters prissättning talar sitt tydliga språk. Källa: Hörselskadades riksförbunds hemsida (hrf.se), se avgiftsblad för maj 2016. Mot den bakgrunden yrkar vi på att regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag att arbeta fram nationella riktlinjer som anger vilka villkor som ska gälla för att få hjälpmedel och vilken prissättningsmodell som ska tillämpas.

Carina Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)