Rätt för polisen att använda kroppsskanner

Motion 2016/17:1227 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för polisen att använda kroppsskanner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan en tid tillbaka har svenska flygplatser möjligheten att använda sig av kroppsscanner istället för kroppsvisitation när de vill undersöka vad passagerare har på sig för typ av objekt. Denna nya teknik har möjligheten att öka effektiviteten i arbetet samtidigt som det leder till bättre säkerhet.

Även polisen skulle kunna dra nytta av detta sätt att arbeta. Svensk polis kroppsvisiterar ett stort antal personer i sitt arbete vilket kan ta mycket i anspråk. Om polisen fick möjlighet att använda kroppsscanner för att göra detta så skulle man både öka säkerheten för de poliser som ska visiteras som för de poliser som utför visitationen. Regeringen bör därför överväga att införa en möjlighet för poliser att använda kroppsscanner. 

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)